• Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

  Gamuda Land Việt Nam

 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở
 • Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Yên Sở

The 200,000 m3/day Yen So STP operates with SBR technology and is the largest advanced treatment plant in Vietnam and throughout South East Asia.

Chủ đầu tư:
Gamuda Land Việt Nam
Địa điểm:
Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Giai đoạn thực hiện:
2012
Nhà thầu chính:
Gamuda Engieering
Gói thầu:

- Chuyển dòng sông Kim Ngưu
- Cống tròn xoay, màng chắn và kết cấu đầu vào sông, bể tách cát
- Trạm bơm nước vào chính sâu 10m được xây dựng bằng cọc barret và tường vây
- Công tác xử lý sơ bộ cho màng chắn tinh (vật liệu cỡ nhỏ), (bể) tách cát và dầu mỡ kết hợp
- Nhà thổi khí
- Bể lọc sinh học từng mẻ
 -Bể cô đặc bùn